mantra sahadat ayem

Tuesday, October 21, 2008 by Administrators

Bismillahirahmanirahim
sahadat ayem wus dumunung neng kalbuningsun
pan ingsun duwe lopak-lopak salaka,
isisne menur melati sajodo,
ora konta ora kanti,
ora uwas,ora sumelang,
murub muncar cahayaku,gumilang cahayaning Allah,
murubing cahya terang,kersaning Allah"

Filed under having  

0 comments: