PENGASIHAN PAYUNG AGUNG

Wednesday, October 22, 2008 by Administrators

uwang uwung gedhene sapayung agung,sun panahken barat lesus dadi tiba dadi udan,ngudani wong sejagad kauban kabeh,gedhe cilik lanang wadon kapir islam,jim,setan sato galak padha tutut katiban udankumaneh,sapadak kowe ora asih maring aku,gunung sun wateken gugur,sagara asat,alun gedhe dadi sirep,geni gedhe dadi sirep,heh ya aku
suksmane srigugur si Rasulullah,ujar guruku,aja turu pamerangan,aja turu palesungan,
turu pangkonku,dak kemuli jaringanku,dak bantali atikumasih dening Allah

syarat: pati geni 1 hari 1 malam

Filed under having  

1 comments:

Anonymous said...

cara bacanya kyk mana pak. tlg kash tau pak.