SEMAR MESEM

Wednesday, October 22, 2008 by Administrators

srikandhi abang iya lakinira si arjuna,adegku togog,lungguhku semar,sira welas asih ndulu badan saliraku si.....(nama cewe atau cowoyang di mau dideketin)

syarat: tahan nafas baca 3x tanpa putus,ketika akan mau bertemu

Filed under having  

1 comments:

best said...

ingkang syaratipun meniko ngangge siam utawi patigeni menopo mbotn?