unknown

Thursday, October 30, 2008 by Administrators

Khususon ila ruhi .........( namanya sebutin )........Innahumin Sulaimana wa Inna hu Bismillahirrohman nirrohim......dibaca 7x tahan nafas
Sun matek ajiku aji - aji asmoro kanthil siro...( sebutin namanya )...meluo marang aku..( sebutin nama lo )...melu melu melu saking kersaning Gusti Moho Agung....baca 11x...setiap baca 1x tahan nafas...
Sembah sujudku dumateng Gusti Moho Agung...lan sungkemku dumateng Prabu sing dadi lananging Mojopahit...

Filed under having  

0 comments: