aji brajamusti versi lain

Wednesday, September 17, 2008 by Administrators

1. si koto si koro welang macan gembong ing gigirku, metu kilat ing cangkemku, petak wedi si jabang bayi andulu marang awak badan saliraku kang angimbal jata, yen anggereng koyo gandarwo sewu suwaraku, yen aturu katon lembak-lembak koyo segoro, yen angadek kato koyo gunung sewu, yen mlaku katon koyo gunung sewu alelaku, metu wadung ing dedengkulku, metu pethel ing sikutku, metu gunting ing drijiku, sing tak garap sing tak usap teko bencur teko mancur bayune si jabang bayi, asaliro saking bayu mulih maring bayu, asaliro saking ora mulih maring ora, dhodhoku brojoku brojomusti, pupuku si paron tunggal, epek-epekku si brojo keras, drijiku si wesi gunting, sing tak cekel tugel, sing tak usap lebur musno ilang tanpo karono. puasa 7 hari, namun malam harinya harus mutih, diteruskan pati geni 1 hari 1 malam

2. bismillahirahmaanirahiim, sun matek aji-ajiku si brajamusti, terap-terap, awe-awe, kuru-kuru griyogunting drijiku, watu item ing tanganku sun tak antem lailahaillalloh muhammad rosululloh, untuk mendapatkannya puasa biasa 7hari, dan dibaca 21 kali setiap habis shalat 5 waktu,

3. ingsun amatak ajiku si brajamusti, kang ana ing pringgondani, purubaya purubaya, ototku kawat balungku wesi kulitku tembogo dagingku wojo, epek-epekku wesi mengkangkang anteb tanpo somo,bur lebur ketiban tanganku, ah yo aku si brajamusti ratuning wesi sakalir, sakathahing braja tan ana kang tumomo ing badanku, untuk mendapatkannya harus nglowong selama 7 hari 7 malam

Filed under having  

0 comments: