aji brojomusti

Wednesday, September 17, 2008 by Administrators

si koto si koro welang
macan gembong ing gigirku
metu kilat ing cangkemku
petak wedi si jabang bayi andulu marang awak badan saliraku kang angimbal jata
yen anggereng koyo gandarwo sewu suwaraku
yen aturu katon lembak-lembak koyo segoro
yen angadek katon koyo gunung sewu
yen mlaku katon koyo gunung sewu alelaku
metu wadung ing dedengkulku
metu pethel ing sikutku
metu gunting ing drijiku
sing tak garap sing tak usap teko bencur teko mancur bayune si jabang bayi
asaliro saking bayu mulih maring bayu
asaliro saking ora mulih maring ora
dhodhoku brojoku brojomusti
pupuku si paron tunggal
epek-epekku si brojo keras
darijiku si wesi gunting
sing tak cekel tugel
sing tak usap lebur musno ilang tanpo karono

puasa bukanya mutih selama 7 hari, patigeni 1 hari 1 malam

Filed under having  

0 comments: