Semar Kuning

Wednesday, September 17, 2008 by Administrators

• Mantra :

“Niyat ingsun matek ajiku, aji semar kuning, sung sun wuyung, wuyung semelang, teteswe angin, nagiyo nangis, nangisi si (korban) marang badan ingsun, teko kendhep lerep, asih saking kersaning Allah”

Ritual : puasa mutioh 7 hari, pati geni 3 hari penuh, ngebleng 1 hari 1 malam.

Filed under having  

0 comments: