aji brojolamatan

Wednesday, September 17, 2008 by Administrators

sang mustikosari lagi ngangen-angen mustiko kupok
kalono ngakan legine ngecretaken sampurno jati
kocekak legi wetune
leh jati teturukuwit
brojolamatan moloikat ing komo
kirun wa nakirun bahu kiwo lan tengen
epek-epekku godho wesi
darijiku cis caricis
kang kaprawoso remek tikel dadi lebur mulih dadi bayu

mutih 7 hari 7 malam, patigeni 1 hari 1 malam
untuk meleburkan musuh

Filed under having  

0 comments: