aji sukmo nglemboro

Wednesday, September 17, 2008 by Administrators

ingsun sukmo nglemboro wong akherat ono ing ndonya
yo ingsun sang suksmo sejati
urip nora kelawan nyowo
suci nora kelawan banyu
urip punjul ing apapak mrojol ing akarep
den obong nora gosong
den kum nora teles
den pendhem nora bosok
iyo ingsun sang joko milolo
tapaningsun sakjroning wewayangan
tan katon jasmani saking alloh
lailaha ilalloh muhammad rosululloh

untuk kekuatan dan keselamatan hidup

Filed under having  

0 comments: